ทำวัตรเช้าและปฏิบัติพระกรรมฐานช่วงเช้า

บิณฑบาต


พิธีบวงสรวงเพื่อตั้งศาลพระแม่ธรณี

การฏิบัติธรรมพราหมณ์ชายหญิงในอิริยาบถต่างๆ

พิธีขอขมาสถานที่สำคัญรอบวัด

ขึ้นเขา

กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน