บรรยากาศฉันเช้า และพิธีบวงสรวง

ก่อนวันงานอุปสมบท

ปลงผมนาค

ซ้อมขานนาค

พิธีอุปสมบทช่วงเช้า

พิธีอุุปสมบทช่วงเย็น

สมาทานศีลแปด
กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน