ภาพงานผ้าป่าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

สร้างมณฑปจตุรมุขและหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน

บวงสรวง

พิธีลงเสา - หล่อพระ


พิธีถวายผ้าป่า
กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน